EVERYTHING FOR YOU - no copyright

Jan De Cock "Deze schone ex-situ werken moeten worden opgehangen op alle denkbare plekken, kosteloos, voor allen, en zonder toestemming van de kunstenaar."

Kunstenaar Jan De Cock zoekt naar een nieuwe manier om tot sculpturen te komen. Hij wil een vrije manier van kijken, weg van consumptie, markt en economie. Zijn manifest wordt vergezeld van acht kunstwerken U kunt ze hier downloaden in hoge resolutie.

Het idee is mooi, de kunst ook?

 

EVERYTHING FOR YOU, KIEV
MANIFEST VOOR SCULPTUURCOMMUNISME

Beste klant, 

Vergeef mij wanneer ik zeg dat u niet langer koning bent.

 De bedrijfswereld en haar markt hebben u gedegradeerd tot een object, ingezet als een ideologie voor de massa.

 Het handelen van deze cultuurindustrie berust op één enkel principe: winst in plaats van schoonheid.

 Volg dus niet langer prominente persoonlijkheden die u verzoenen met
de materiële wereld, zij propageren enkel valse vermeerdering van vraag en aanbod.

 Ware cultuur, los van industrie, reflecteert een wereld die zowel
permanent is als oneindig open. 

Een werk is werk; het ontsluit een ruimte, een nieuwe wereld, een plek 
in een stad naar uw keuze. 

Maar deze ontsluiting komt niet vanzelfsprekend tot stand - u moet zelf
op zoek gaan naar de innerlijke essentie van het werk, wegschrapen,
en die lagen blootleggen die bedekt zijn en die zich enkel openbaren wanneer andere worden opgegraven. Everything For You (EFY) is zo'n laag, een nieuw communistisch idee - het produceren van kunst waar geen vraag naar bestaat - waar marketing vergeefs is en niet kan helpen.

 Everything For You is een werk dat staat voor alles dat geen onmiddellijk doeleinde heeft op de markt. 

Kunst die, in het tijdperk van relevantie, openlijk weigert om zich te verantwoorden tegenover het publiek. 

EFY is een noodzakelijke correctie van de markteconomie.  

Elke kleine en lokale correctie is geïntegreerd op globaal niveau en draagt bij tot het versterken van een nieuwe mogelijke toekomst.


EFY wil nieuwe wegen creëren voor culturele uitwisseling en wil een esthetische handeling zijn die sociale waarde genereert. Per slot van rekening kennen de mensen Jan De Cock als een avant- garde kunstenaar. 

Ik verklaar mijzelf een kleine radicale visionair wiens werken haarfijn binnen een traditie passen. Een artistieke genealogie, als origine, die sculpturen van hun sokkels heeft zien stappen en die sokkels heeft zien veranderen tot in een stad zelf. 

Ik ben een dissident en een handlanger, een radicale kunstenaar en een traditionalist. Ik wil geven; de huidige cultuurindustrie binnendringen en het publiek weer serieus nemen, door middel van het fabriceren van geschenken als paarden van Troje, om vertraging te creëren, een opening in de tijd. Deze geschenken worden gemaakt om te behouden wat niet behouden kan worden: artistieke puurheid en een appel aan esthetische waarde als een religieuze roeping. EFY is een model, een voorbeeld, maar vraagt geen navolging en wil ook niet de norm worden. Everything For You
is steeds een universele plaats met lokale wortels, een oeuvre in opbouw, hier-en-nu, onafhankelijk. Om de dagdagelijkse realiteit te overstijgen, bevrijd van de druk van de markt, bevrijd van noties van goede smaak. Everything For You is een installatie in de ware ruimtelijke traditie van kunstenaars als E. Lissitzky, C. Brancusi, D. Judd, I. Kabakov, F. West, en M. Kelley. 

Als kunstwerken die het element van het geschenk inlijven als inhoud, staan deze gebeeldhouwde geschenken in presentatie en in vorm los van waarde en sponsoring. 

Deze handbewerkte afsplitsing presenteert een nieuw ruimtelijk platform, waar, bij vervolmaking, in contrast met het kunstwerk en haar plaats in de stad, de kunstenaar niet langer van belang is. Toch is sculptuurcommunisme ook een esthetische investering waarbinnen de kunstenaar iets beeldhouwt dat verschillend is van alle andere objecten.

 Het is een gebeeldhouwde vorm van sociale distinctie, van waaruit een economisch tekort het fundament wordt van haar vermeerdering. Omdat de vorm (het geschenk) zo schoon is en zo exceptioneel, moet het in overvloed gereproduceerd worden.  

Sculptuurcommunisme is een economische, winstgevende beweging van esthetische investering

 

.

EFY werkt zonder winstoogmerk, maar sluit winst niet uit. Sculptuurcommunisme is een werk dat moderne arbeidsvormen trotseert, ontworpen om de autoriteit terug te grijpen over het kunstwerk en haar context, uit de handen van de cultuurindustrie.

 Want het zou mogelijk moeten zijn voor kunstenaars om geldelijk profijt te trekken uit hun werken, terwijl tegelijkertijd absolute onafhankelijkheid wordt geëist ten opzichte van degenen die hun rekeningen betalen. EFY is zowel een geschenk aan het kapitalisme als een geschenk om kunstwerken te behoeden voor het kapitalisme, ter behoud van de onafhankelijkheid van de totaal-installatie, een in zichzelf besloten activiteit. 

De EFY installatie wordt gedoneerd door de kunstenaar als een ideaal model voor artistieke vrijheid. 

Voorafgaand aan de opening van een tentoonstelling, zal de EFY installatie worden opgeëist voor gebruik als alledaags decor in openbare en privé-ruimtes. De tentoonstelling - Everything For You - wil verandering teweeg brengen zonder de fundamenten van het verleden te vernietigen, omdat haar oproep tot verandering beperkt is en gevormd door het traject van de geschiedenis die zij probeert te transformeren; het traject van de markt, van de kunstgeschiedenis, van het monument en van de culturele uitwisselingsvorm die wij 'geschenken' noemen. De installatie zal de achtergrond vormen voor het portretteren van lokale inwoners met hun tijdelijke giften. Enkele van de verschonken sculpturen zullen worden verkocht om de multiplicatie van papieren souvenirs te financieren. Deze schone ex-situ werken moeten worden opgehangen op alle denkbare plekken, kosteloos, voor allen, en zonder toestemming van de kunstenaar. 

Eindeloos vermeerderd, met liefde, om te worden weggegeven met de complimenten van de makers. 

Jan De Cock

à tout vent. vzw

 

Click me